Bokningar

Här kan man även se om f d församlingshemmet är bokat eller ledigt.

Fr o m juli 2013 ägs församlingshemmet av Trolle Ljungby Skola (Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk förening). Under 2014 har investeringar, reperarationer och målning utförts i byggnaden. Bland annat har nytt kök och ventilation installerats. Tisdagen den 9 september invidges byggnaden som matsal åt Trolle Ljungby Skola. Byggnaden kommer att användas dels som skolmatsal och dels som samlingslokal för bygden och kyrkan (som tidigare).

För bokning av f d församlingshemmet, mejla till trollelokal@gmail.com